Slessberget naturreservat

Slessberget höjer sig över landskapet och utsikten över Kålsöfjärden och Mörkö är magnifik. Utmed bergets sluttningar växer gammal barrskog. I försommartid blommar liljekonvalj och getrams. På den östra sidan leder snirkliga stigar upp på berget. I denna del av reservatet finns också rester av en fornborg. Nedanför berget i väst växer ekskog och centralt i området finns ett mindre alkärr.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med bil: Kör till Mörkö, tag av söderut vid Idala (skyltat "Naturreservat") mot Eriksö.

Med kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje centrum till hållplatsen Idala, därefter 3 km promenad söderut till Slessberget.

Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Kontakta oss

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00