Väsby hage

I Väsby hage står pampiga ekar i betade marker där du kan ströva fritt. Under sommaren doftar det gott från brudbrödets blommor och det vita vildlinet ses på ängarna. Här finns ovanliga fågelarter som stenknäck och nötkråka, båda experter på att knäcka hårda frön och nötter. Vid Mälarens strand i väster finns fina badklippor. Söder om reservatet hittar du en kommunal badplats.

Ekerö-Munsöleden etapp 2 passerar genom reservatet.

Fakta

För att skydda Väsby hages naturreservat naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. störa djurlivet (t ex genom att medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo eller klättra i boträd)
  2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  3. medföra hund eller katt som inte är kopplad
  4. tälta under längre tid än två dygn
  5. framföra motordrivet fordon
  6. göra upp eld.
Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Med buss: Buss från Brommaplan till hållplats Sjöängen, därefter ca 1 km promenad på en skyltad grusväg norrut. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Från Brommaplan mot Drottningholm, Ekerö och Munsö. Ta av till höger (skyltat) på en liten väg strax innan färjeläget mot Adelsö.