Konstnärligt gestaltade bänkar i den vackra naturen utmed Laganstråket i Värnamo. Från Turkens bänk i Åbroparken leder bänkarna fram till Vandalorum, som ett kulturstråk. Med hjälp av en stark möbelkompetens och företagare som vill bidra till ett konstnärligt attraktivt Värnamo, kommer de bänkar som finns idag att på sikt vara tio.