• P4e3sbu2hqfw1zeei91w

  Kolardammarna i Alby naturreservat - lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 25 apr 11:00

  Lättvandrad guidning anpassad för rullstol och barnvagn. Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarken. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur. På våren leker grodorna och paddorna och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön. Cirka...

 • Di6j0p5yofirpdxzpm6w

  Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen - Medelsvår till svår guidning

  Tyresö kommun 28 apr 10:00

  Medelsvår till svår guidning med ett par partier som är lite mer krävande. Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra hällarna växer knotiga grovstammiga tall...

 • C1yqsaoj2emdrmtkhf7f

  Barnsjön – en skogssjö i sprickdalslandskap

  Tyresö kommun 17 maj 10:00

  Lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Sjön omges av granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker. Vi går också förbi det nya bäverdämmet och hyddan i bäcken öster om sjön. Vandringen avslutas vid de nyanlagda dagvattendammarna på Prästängen som utgör ett fint inslag i landskapet med sina blomrika strandkanter. Cirka 3 timmar in...

 • Do6rmkrqgg0eim79cicr

  Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig parkmiljö

  Tyresö kommun 22 maj 11:00

  Lättvandrad guidning anpassad för rullstolsburna och barnvagnar Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar vårens och försommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Vi vandrar i lugnt tempo i parken och ut på Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet. Cirka ...

 • Ryl8dmmlghvjsqm3abka

  Klövberget – förkastningsbrant med storslagen utsikt över Kalvfjärden

  Tyresö kommun 26 maj 10:15

  Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en förkastningsbrant med en storslagen utsikt över Kalvfjärden. På hällmarkerna växer mäktiga gamla grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna finns en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en vindlande trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand. Här möts vi av släta hällar vid havet och en frodig ädellövskog med myskmadra och sårläka. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5-6 km Samling: Busshållplats Trinntorp...

 • Czlvenxxihwamnowzeqa

  Gammelström och Tyresö Flaten – Stockholms vackraste insjö

  Tyresö kommun 5 jun 10:00

  Lättvandrad guidning Tyresö-Flaten har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. Vi vandrar längs norra stranden till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). Av...

 • Qngihc9glezyfkjw1ulj

  Ällmora och Dyviks lövängar – blomsterprakt vid havet

  Tyresö kommun 9 jun 10:30

  Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar, där förslåttern pågår. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km. Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö centrum). ...