• Jr5s5cskf9257akbjaiw

  I Prins Eugens fotspår – runt Fatburen och Tyresö slott

  Tyresö kommun 24 aug 13:05

  ”En liten rund sjö som ligger liksom nere i en kittel, lugn och svart, oberörd av vindarna som driver fram molnen högt uppe i luften”. Så beskrev prins Eugen sjön Fatburen, som han avbildade i tavlan “Det stilla vattnet”. Låt dig likt prins Eugen förundras över Tyresös vackra och skiftande natur och jämför dagens landskap med hur det såg ut på prinsens tid. Guidningen går runt Fatburen, ut på Rävnäset, i de John Bauer-liknande skogarna bakom Tyresö slott och in i slottspar...

 • Fmcau59eakl51wp1y05y

  Gammelström och Tyresta – gammelskog och sensommarflora - Lättvandrad guidning

  Tyresö kommun 29 aug 10:00

  Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Sensommarfloran spirar och i strandkanten sprider porsen sin lavendellika väldoft. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).

 • Gkbt0wxornerlu5so021

  Kolardammarna i Alby naturreservat - Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar

  Tyresö kommun 5 sep 11:00

  Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Ta med matsäck. Knappt 2 km. Samling och avslutning: Buss...

 • Iaeh8qe4iwmgeovaxh3v

  Barnsjön och Prästängen – skogssjö och dagvattendammar - Lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn

  Tyresö kommun 17 sep 10:00

  Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Sjön omges av granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker. I den lilla bäcken öster om sjön har bävern gjort ett dämme. Från skogen går vi över öppnare marker till dagvattendammarna på Prästängen med sina blomrika strandkanter. Vandringen avslutas på hällarna norr om Tyresö-Flaten. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km. Samling: ...

 • Irqboin81lnvm6hjjj2q

  Vildmarkskänsla i Solbergaskogen - Medelsvår till svår guidning med ett par knöligare partier

  Tyresö kommun 28 sep 10:00

  Solberga-Bergholmsskogen är en liten pärla med mossklädda stenblock, grovstammiga tallar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Vi vandrar på de karga hällarna med utsikt över Tyresö slott och Notholmen och ner längs Kalvfjärdens strand. En trolsk mossravin leder oss via fuktlövskogen till Lilla Tyresö där guidningen avslutas. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).

 • Koaxslm2bcdczrzcr9fk

  Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap - Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar

  Tyresö kommun 3 okt 00:00

  Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i lugnt tempo till sjön där vägen kantas av dramatiska branter och en frodig våtmark. Vandringen fortsätter längs strandkanten där porsen sprider sin lavendelliknande doft och man får en härlig skogskänsla. 2 timmar inklusive matsäckspaus. Ta med matsäck. Drygt 1 km. Samling och avslutning: Busshållplats Marsvägen kl 11.00 (buss 819, 823 och 824). Kom...