• I1or4i3ojtgiuzkb9wir

  Vintervandring i Alby naturreservat (lättvandrad guidning)

  Tyresö kommun 14 jan 10:00

  På vintern har stora delar av naturen gått till vila. Följ med på en vintervandring längs Kolardammarna, den slingrande Fnyskbäcken, genom öppna hagmarker och i den tätare skogen. I kanten av skogen ligger det gamla båtsmanstorpet Ahlstorp och vid gårdsmiljöerna runt Uddby och Alby hittar vi bygravfält från järnåldern. Bävern har lämnat tydliga spår längs både dammarna och bäcken. Och med lite tur får vi syn på kattugglan som bor i en ihålig asp i hagen och som ropar i Alb...

 • Cgxlqde4nogffvoywlvu

  Strömstarar i Nyfors

  Tyresö kommun 18 jan 10:00

  Vid Nyfors brusande vattenfall övervintrar den lilla vinterbadande strömstaren. Under guidningen har du chans att få syn på denna fågel när den dyker efter nattsländelarver. Vi vandrar också genom två naturreservat; Alby med sina täta granskogar och Tyresta med Tyresö-Flatens släta hällar, Oppsätras kulturmarker och den trolska miljön kring Gammelström. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). Avslutning: Samma ...

 • Vildmarkskänsla i Alby

  Tyresö kommun 1 feb 10:00

  I Alby naturreservat finns områden med riktigt fin gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första människorna hit och här finns flera gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par partier är l...

 • Hanwlsczzllabxm272mi

  Tyresö slottspark i vinterskrud (lättvandrad guidning)

  Tyresö kommun 19 feb 10:00

  Lär dig känna igen träden på vintern. Vi vandrar i lugnt tempo i den engelska parken som omger Tyresö slott och vidare ut till havet vid Notholmen. Upplev trädens vinterpoesi: alens knoppar skimrar i gråviolett längs Follbrinksströmmens bäckravin, vid Prinsvillan lyser den mäktiga askens knoppar kolsvarta och i slottsparken finns det gott om gamla knotiga ekar. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3,5 km Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 10.00 (buss 875). Av...