Upplevelsestråket - Älvsunda - 6,2 km

Med Upplevelsestråket kommer du nära naturen och upplevelserna i kommunen på ett enkelt sätt. Stråket sträcker sig utmed de gamla vattenlederna mellan Saltsjön och Mälaren, som användes för transporter redan på vikingatiden.

Stråket är uppdelat i tolv etapper och har en total längd av drygt 40 kilometer.

Här är sikten fri och himlen nära. En del av upplevelsen är att följa jordbrukets årstidsväxlingar, eller vandra genom de alléer som ger området sin speciella karaktär. Du kan vandra ner till promenadstråket vid Edsån.

Upplevelsestråket är ett samarbetsprojekt mellan Upplands Väsby kommun, föreningslivet och markägarna.

I kartguiden hittar du information om Upplevelsestråkets etapper och sevärdheter.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Barnvagnstillgängligt
Längd: 6.2 km
Kommunikationer:

Från Väsbyåns södra del tar du dig till fots vidare på Upplevelsestråket till Älvsunda, Antuna allé och vidare mot Sollentuna.

Hitta hit:

Från Väsbyåns södra del tar du dig till fots vidare på Upplevelsestråket till Älvsunda, Antuna allé och vidare mot Sollentuna.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

    Upplands Väsby kommun 31 okt

    Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.