Välkommen till Upplandsväsbys natur. Här finns variation av skogar, sjöar och odlingslandskap och längs med Mälarens stränder finns fina strövområden.