Eggeby Fornpark

Upplands Väsby vilar på en stor skatt av lämningar från våra förfäder. För att vårda, tillgängliggöra och synliggöra denna kulturskatt arbetar kommunen med att skapa ”fornparker”. Inom området bedriver vi slåtter och bete, hägnar in, sätter upp skyltar, informerar och engagerar närboende.

I Eggeby fornpark kan du titta på dovhjortar, uppleva fornlämningar och motionerna i Brunnby Vikspåret. Området nås via någon av entréerna som är utmärkta på kartan.

I Eggeby fornpark bor ett 30-tal fullvuxna dovhjortar. Genom sitt bete håller hjortarna landskapet öppet främjar områdets skyddsvärda träd.

#Tänk på detta när du är i parken:##

• att visa djur och natur hänsyn och omtanke.

• att koppla hundar för att inte stressa hjortar och andra djur.

• att inga motorfordon ska framföras i parken.

• att gärna elda och grilla, men bara på anvisad plats.

• att kontrollera extra noga att grindar går i lås när du går in och ut.

Läs mer om parken i den bifogade besöksguiden.

Frågor eller felanmälan:

Väsby Direkt, tel: 08-590 970 00

Journummer utanför kontorstid: 08-590 973 01

Att göra:
 • Kulturreservat
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Du kan parkera vid Vikskolan eller vid Wäsby Golf. Från Vikskolans parkering är det cirka 400 meter promenad till parkens närmsta västra entré. Från Wäsby Golfs parkering är det cirka 750 meter promenad till hägnets närmsta östra entré.

Kommunikationer:

Ta buss 531 eller 568 från Upplands Väsby station. Med buss 531 (Brunnby Vik) stiger du av vid Tunavägen och promenerar sedan cirka 800 meter mot nordost. Med buss 568 (Löwenströmska sjukhuset) stiger du av vid Hammarby apotek och promenerar cirka 1400 meter mot nordost.

Hitta hit:

Från Upplands Väsby station kan du åka buss 531 eller 568. Om du åker bil kan du parkera vid Vikskolan eller Wäsby Golf.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

 • Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

  Upplands Väsby kommun 31 okt

  Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.

 • Eggeby Fornpark – vackert naturområde med rik historia där dovhjortar strövar fritt!

  Upplands Väsby kommun 17 jun

  I Eggeby Fornpark kan du lära dig mer om Väsbys kulturhistoria! Det finns informationsskyltar vid fornlämningar som ligger längs Brunnby Vikspåret. Förhoppningsvis får du också se någon av de cirka 30 dovhjortar som bor i hägnet. De hjälper kommunen att hålla landskapet öppet genom att beta i naturen. Vid hjortarnas foderplats har du störst chans att se dem. Utmed slingan finns också en eldplats där du kan stanna och grilla eller äta din matsäck. Området är ett vilthägn me...