Emmylundsmossestigen, 3 km

En 3 kilometer lång stig som går igenom flera olika naturtyper, bland annat åkermark, hagmark, blandskog, hällmarkstallskog och förbi Emmylundsmossen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 2.9 km

Kontakta oss

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Norra Törnskogens naturreservat – friluftsliv i olika former

    17 jun

    I Norra Törnskogens naturreservat finns hällmarkstallskog på höjderna och i dalarna granskog, betesmark och åkermark. Här finns både korta och långa stigar och leder att vandra. Och en spännande sagostig för barnen! I Norra Törnskogens naturreservat finns flera vandringsleder i variationsrik natur. Här finns också en cykelled och en ridstig. I naturreservatet hittar du också en sagostig för både barn och vuxna, som bjuder in till lek, motorikträning och till att lära sig m...