Upplevelsestråket - Johannesdal - 2,2 km

Med Upplevelsestråket kommer du nära naturen och upplevelserna i kommunen på ett enkelt sätt. Stråket sträcker sig utmed de gamla vattenlederna mellan Saltsjön och Mälaren, som användes för transporter redan på vikingatiden.

Stråket är uppdelat i tolv etapper och har en total längd av drygt 40 kilometer.

Stråket går längs villaområdet Johannesdal, via en gångbro över E4:an. Med stråket når du även Vilundaparken – kommunens idrottsanläggning. Skulpturgruppen ”Forntid föder framtid” är placerad i parkens södra del och utgör entré till centrala Väsby

Upplevelsestråket är ett samarbetsprojekt mellan Upplands Väsby kommun, föreningslivet och markägarna.

I kartguiden hittar du information om Upplevelsestråkets etapper och sevärdheter.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Längd: 2.2 km
Kommunikationer:

Du når Johannesdal med buss från Upplands Väsby station mot Bredden. Stråket är relativt plant. Vill du gå sträckan åt andra hållet åker du buss från Upplands Väsby station till Ekebovägen.

Hitta hit:

Du når Johannesdal med buss från Upplands Väsby station mot Bredden. Stråket är relativt plant. Vill du gå sträckan åt andra hållet åker du buss från Upplands Väsby station till Ekebovägen.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

    Upplands Väsby kommun 31 okt

    Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.