Trail main hiking@2x Långbroleden

Du kan enkelt ta dig in i reservatet genom att från Fornboda följa Långbroleden som löper tvärs igenom åker och betesmarker, och fortsätter ner till sjön Snuggan i Södra Törnskogens naturreservat.

Långbroleden, en mycket gammal färdväg vars hålvägar och vägbankar antyder att den funnits i mer än 1000 år, löper genom skogen. Här finns också en av de postvägar som inrättades av drottning Kristina på 1600-talet.

I anslutning till Långbroleden finns såväl stensättningar och rösen från bronsåldern, som husgrunder och odlingsmark som hört till de torp som tidigare legat i området.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se