Area main nature reserve@2x Sättra Gårds naturreservat

Sättra Gårds naturreservat som bildades år 1970 och är cirka 213 hektar stort, varav cirka 157 hektar är land. Det är länsstyrelsen som har beslutat om att inrätta reservatet. Reservatet förvaltas av Upplands Väsby kommun. Naturreservatet omfattar ett kulturlandskap runt Sättra Gård vid Mälaren. Landskapet utgörs av typisk natur för Upplands Väsby med öppen åkermark, löv- och barrskogsområden. Här finns badplats, eldplats och bra möjligheter till vandring och cykling.

Natur

Den omväxlande naturen avspeglar sig i fågellivets mångfald. Här finns både kattugglor och sparvugglor. Den senare trivs i de vida barrskogarna. Gulsparven har sitt revir i lövbrynen med slån, nyponbuskar, rönn och andra lövträd. I övergången mellan skog och åker får gulsparven en värdefull fristad.

Friluftsliv

Små grusvägar för promenad och cykel ringlar fram inom reservatet. Här finns plats för aktiviteter som ridhus, en badplats och en strandpromenad med iordningställda grillplatser. Fortsätter du Upplandsleden norrut kommer du till Runsa, där det bland annat finns en fornborg.

Kulturmiljö

Sättra gård är ett stycke medeltidshistoria som omnämns första gången 1297. Sedan 1970 är Sättra Gård ett naturreservat avsatt för i huvudsak friluftsliv.

Ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

 2. Uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).

 3. Medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, att plocka ägg eller att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande).

 4. Tälta eller uppställa husvagn utan markägarens tillstånd.

 5. Göra upp eld annat än på härför eventuellt anvisade platser.

 6. På för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Ta buss 532 mot Runsa från Upplands Väsby station och stig av vid Sättra Gård.

Hitta hit:

Ta buss 532 mot Runsa från Upplands Väsby station och stig av vid Sättra Gård.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

 • Yrnt2txdbnapytuznmum

  Walkingtur i Stockholms gröna kilar - Upplands Väsby, Runsa

  Upplands Väsby kommun 12 maj 14:30

  Samling vid parkeringen Runsa. Buss 532. Kostnadsfritt men anmälan behövs till din ledare på sms, Carina 070- 590 84 33. Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna kilar! Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktionell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna och komma till nya platser i ett trevligt sammanhang samt lära dig nya saker om din hälsa och na...

 • Owpk6gmus6ufknghrjmp

  Walkingtur i Stockholms gröna kilar - Upplands Väsby, Sättra Gårds naturreservat

  Upplands Väsby kommun 25 jul 18:30

  Samling Tegeludden/Skeppartorps parkering. Buss 532. Turen är kostnadsfri och du anmäler dig till din turledare på sms, Eva 070-755 54 36. Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna kilar! Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktionell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna och komma till nya platser i ett trevligt sammanhang samt lära dig nya saker o...