Area main nature@2x Sydvästra Fysingen

Precis norr om Löwenströmska sjukhuset utmed sjön Fysingens sydvästra strand ligger ett av Upplands Väsby vackraste naturområden.

Sedan året 2016 har Upplands Väsby kommun ett samarbetsavtal med Löwenströmska stiftelsen där kommunen nu ansvarar för att förvalta naturområdets promenadvägar, rastplatser, lövskogslundar, betesmarker och slåtterängar.

Stora delar av naturområdet är idag igenvuxen slåtter och betesmark. Där gran och asp har vandrat in och hasseln fått breda ut sig fritt sedan 1980-talet, då betesdjur slutade beta området. För att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena i området har kommunen börjat rusta upp flera beteshagar och låtit kor beta några av markerna sedan 2016 och även rustat och anlagt nya promenadvägar. Kommunen arbetar löpande vidare med skötsel i området.

Fysingen är en 4,9 km² stor slättsjö belägen i Sigtuna och Upplands Väsbys kommun. Den södra delen av sjön är belägen i Upplands Väsby. Det är en av länets främsta fågelsjöar. Fågelarter som häckar här är bl.a. skäggdopping, skedand och brun kärrhök. Under perioden april-juni kan man höra rördrommens dova tutande fågelsång. Vattenkvaliteten i Fysingen är god och sjön har ett flertal badplatser. En av dessa är belägen bakom Löwenströmska sjukhuset. Vintertid används sjön för skridskoåkning och skridskosegling. Fiskfaunan är rik med ett 10-tal arter och för fiske i sjön gäller Sportfiskekortet, som kan köpas av Löwenströmska Båt- och Fiskeklubb. Landskapet runt Fysingen är varierat med öppna fält, skogsmark, parklandskap, hagar och stränder.

Att göra:
 • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till sjön Fysingen

Hitta hit:

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till sjön Fysingen

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

 • Yfmuslvral3ht8y8rozw

  Walkingtur i Stockholms gröna kilar - Upplands Väsby, Fysingen

  Upplands Väsby kommun 31 mar 14:30

  Samling Hammarby kyrkas parkering. Buss 568. Kostnadsfritt men anmälan behövs till din ledare på sms, Eva 070-755 54 36. Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna kilar! Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktionell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna och komma till nya platser i ett trevligt sammanhang samt lära dig nya saker om din hälsa och na...

 • Smdafyqgq7zxl9pwwzb9

  Den biologiska mångfaldens dag - Blomstervandring till Calmare Hage

  Upplands Väsby kommun 22 maj 18:00

  Vi vill uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag genom att bjuda in till Svenska Turistföreningens blomstervandring till Calmare Hage vid Södra Fysingen! Calmare Hage är en gammal ängs- och hagmark som höll på att växa igen innan Naturskyddsföreningen Väsby 1992 började restaurera och sköta den. Nu ett kvartsekel senare har många av karaktärsväxterna kommit igen. Här växer det många backsippor, som dock möjligen har blommat över när vi kommer, men där finns också många...

 • Xitdoqmczhs983jbl6rs

  Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

  Upplands Väsby kommun 31 okt

  Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • 20151013105014 3 o5uvy9

  Thomas Ivung

  Om ni besöker Nuthouse vid Torsåker passa på att ta en promenad runt udden. Promenera från caféet i bilvägens förlängning och vid grinden till det röda huset gå antingen höger eller vänster. Vattenkontakten finns hela vägen runt. På ett ställe längs vägen finns en runsten och ett picknickbord. På ett annat ställe går det att gå i och bada och en spännande stenformation att klättra i och kanske hittar du hemliga grottan?

  mer än 4 år