Sydvästra Fysingen

Här vid den sydvästra delen av sjön Fysingen kan du uppleva vacker och varierande natur med ett rikt växt- och djurliv. Det finns strandängar, ängs och hagmarker med många olika växter och lundar med gamla, grova ekar med vida kronor. Utmed sjön hittar du utsiktsplatser vid Kärleksudden och Abborrberget som du når genom Kärleksstigen respektive Abborrestigen. Du kan också bada och grilla vid naturbadet Fysingenbadet.

#Natur och kulturmiljö## Utmed Fysingens västra strand löper Stockholmsåsen, en isälvsavlagring i form av en rullstensås. Här har bete och slåtter format ett halvöppet landskap utmed åsen. Landskapet präglas av torrbackar med ängs- och hagmarksflora och lundar med äldre ekar. Genom variationen och samlingen av värdefulla naturtyper är naturen vid Sydvästra Fysingen en så kallad ”hotspot” för biologisk mångfald i kommunen och regionen. Naturen här är extra viktig för att arter ska bevaras till nästkommande generationer.

#Friluftsliv## I området finns goda möjligheter att vandra, cykla, fågelskåda, grilla, bada och fiska. Promenadvägarna i naturområdet Sydvästra Fysingen börjar strax öster om Löwenströmska sjukhuset och leder genom hagmarker och lundar med ek och hassel. För den floraintresserade rekommenderas ett stopp vid slåtterängen Calmare Hage som ligger precis intill Abborrestigen. Vid Fysingenbadet finns en rastplats med eldstad och picknickbord som till viss del är tillgänglighetsanpassad.

#Skötsel och framtid## Under cirka 30 år var skötseln i området begränsad och flera hagmarker och lundar växte därför igen. Ett undantag var Calmare Hage som under denna period sköttes av Naturskyddsföreningen Väsby fram till 2015. År 2016 inledde Upplands Väsby kommun ett samarbete med Stiftelsen Löwenströmska Lasarettet. Kommunen hjälper nu stiftelsens fastighetsförvaltare Locum att förvalta områdets mest skyddsvärda naturmiljöer. De senaste åren har kommunen öppnat upp många igenvuxna hagmarker och lundar genom att röja buskar och ta ner de mindre träd som fått breda ut sig fritt sedan 1980-talet. Hagmarkerna har fått nya staket och hålls fortsatt öppna av kor och får som betar där under sommarhalvåret. Kommunen har också förbättrat tillgängligheten i området genom att anlägga promenadvägar, stigar och grillplatser samt satt upp besöksinformation.

#När du är vid Sydvästra Fysingen, tänk på att:##

• elda eller grilla gärna, men bara på iordningställda grillplatser

• visa hänsyn till betande djur

• köpa fiskekort om du tänker fiska i sjön

• rid och cykla gärna, men bara på grusade gångvägar

• ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel

• hålla rent och ta med ditt skräp hem.

Att göra:
 • Naturvärde
 • Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Nära kollektivtrafik
 • Barnvagnstillgängligt
Parkering:

Du kan parkera på besöksparkeringen till Löwenströmska sjukhuset.

Kommunikationer:

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till sjön Fysingen

Hitta hit:

Ta buss 568 från Upplands Väsbys station till Gamla lasarettsvägen och gå sedan därifrån till sjön Fysingen

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

 • Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

  Upplands Väsby kommun 31 okt

  Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.

 • Sydvästra Fysingen – promenera genom eklundar och hagmarker utmed Fysingens strand

  Upplands Väsby kommun 31 mar

  Här kan du naturpromenera utmed sjön Fysingen, från Löwenströmska lasarettet upp till Abborrberget eller Kärleksudden. Naturstigarna i naturområdet Sydvästra Fysingen börjar strax öster om Löwenströmska lasarettet och leder dig genom eklundar och hagmarker där kor håller landskapet öppet. För den floraintresserade rekommenderas ett stopp vid slåtterängen Calmare Hage som ligger precis intill naturstigarna mot Abborrberget och Kärleksudden. Vid Fysingenbadet finns en rastpl...

 • Besökarundersökning i Väsbys natur

  Upplands Väsby kommun 5 jul

  Du har chansen att tycka till om vad som är bra och vad som kan förbättras i kommunens naturområden. Håll utkik över affischer med en QR-kod. Besökarundersökningen är ett led i arbetet med den nya regionala friluftlivsstrategin, där Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med ett tiotal kommuner, däribland Upplands Väsby, en besökarundersökning i naturområden i Stockholms län under sommaren 2021. Syftet med undersökningen är att ge oss relevant kunskap om besökare och...

 • Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska vilda och tama djur

  Upplands Väsby kommun 5 jul

  Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att vi får in afrikansk svinpest i Sverige. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus, tex charkvaror, ges till grisar eller hamn...

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200504133541 4 1nppin2.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200710233208 img 20190429 235808.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210212195437 hannah pinkmarius.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200510154551 4 13xkeix.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20151013105014 3 o5uvy9.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Thomas Ivung

  Om ni besöker Nuthouse vid Torsåker passa på att ta en promenad runt udden. Promenera från caféet i bilvägens förlängning och vid grinden till det röda huset gå antingen höger eller vänster. Vattenkontakten finns hela vägen runt. På ett ställe längs vägen finns en runsten och ett picknickbord. På ett annat ställe går det att gå i och bada och en spännande stenformation att klättra i och kanske hittar du hemliga grottan?

  mer än 6 år