Törnskogen runt

En stig som löper igenom Norra och Södra Törnskogens naturreservat. Utmed stigen vandrar du igenom både odlingslandskapet och skogslandskapet där du bland annat passerar några av Törnskogens äldsta miljöer av hällmarkstallskog.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 3.3 km

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Norra Törnskogens naturreservat – friluftsliv i olika former

    Upplands Väsby kommun 17 jun

    I Norra Törnskogens naturreservat finns hällmarkstallskog på höjderna och i dalarna granskog, betesmark och åkermark. Här finns både korta och långa stigar och leder att vandra. Och en spännande sagostig för barnen! I Norra Törnskogens naturreservat finns flera vandringsleder i variationsrik natur. Här finns också en cykelled och en ridstig. I naturreservatet hittar du också en sagostig för både barn och vuxna, som bjuder in till lek, motorikträning och till att lära sig m...