Upplevelsestråket - Ed- 4.6 km

Med Upplevelsestråket kommer du nära naturen och upplevelserna i kommunen på ett enkelt sätt. Stråket sträcker sig utmed de gamla vattenlederna mellan Saltsjön och Mälaren, som användes för transporter redan på vikingatiden.

Stråket är uppdelat i tolv etapper och har en total längd av drygt 40 kilometer.

Ed är en av de tre socknar som är ursprunget till Upplands Väsby kommun. I de frodiga buskagen runt Edssjön trivs näktergalen som kan höras i maj. Eds kyrka som härstammar från 1100-talet är den äldsta byggnaden i kommunen. Här finns bland annat målningar av Albertus Pictor.

Upplevelsestråket är ett samarbetsprojekt mellan Upplands Väsby kommun, föreningslivet och markägarna.

I kartguiden hittar du information om Upplevelsestråkets etapper och sevärdheter.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 4.6 km
Kommunikationer:

Från Upplands Väsby station promenerar du via Runby vidare mot Ed. Alternativt buss från Upplands Väsby station till Edsby slott.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog

    Upplands Väsby kommun 27 apr

    Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby! Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller....