Vallensjö naturreservat

Vallensjö naturreservat är en ovanlig barrskog för Stockholms län som består av 16 hektar gammal naturskog bestående främst av gran. Naturreservatet har fått sin karaktär genom att inget skogsbruk har förekommit på mycket lång tid. Detta har medfört att många ovanliga vedsvampar, bland annat signalarterna veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka som förekommer kring den döda veden i området. Fornminnen döljer sig även i skogen i form av stensträngar samt en förmodad hålväg. Området är också skyddat genom Natura 2000.

Att göra:
 • Naturreservat
Parkering:

Det finns en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby. Därifrån är det sedan cirka 500 meter promenad till reservatet.

Kommunikationer:

Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad.

Hitta hit:

Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad till reservatet. Det finns också en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby, cirka 500 meter promenad till reservatet.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20210108214455
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200509082127 4 hwlkry
 • 20191028121557 4 1ekdid2
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20170828131301 p6150030 red
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • 20200721082327 4 1r6kkke
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Henrik de Joussineau

  Tack för kommentaren. Vi har nu reviderat texten.

  Med vänlig hälsning,
  Henrik de Joussineau

  9 månader
 • 20200721082327 4 1r6kkke

  Marina Franck

  Fel i texten, man kan inte ta sig kommunalt till Ekeby.

  9 månader