Väsby botaniska trädpark

I kvarteret Hasselskogen utvecklas just nu ett så kallat ”arboretum”, en botanisk trädpark.

Hasselskogen är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen hit du också!

Skyltar med information om trädsorter

För att underlätta och tillgängliggöra kunskap om träden finns skyltar vid ett antal träd, en skylt per art. I parkens norra ände finns en karta monterad på ett elskåp. Där kan du hitta alla skyltar och därmed alla trädsorter som finns i trädparken. Illustrationerna på skyltarna är gjorda av den kände illustratören Bo Mossberg som bland annat har illustrerat "Svenska floran" och som också är Väsbybo sedan många år.

För er som inte hittar alla skyltarna eller av andra skäl inte kan komma ut i skogen har vi samlat alla skyltarna i en PDF-fil som du kommer åt genom att klicka på länken här nere.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Park
  • Tysta platser
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
Kommunikationer:

Ta buss 562 från Upplands Väsby station västra och kliv av vid hållplats Stora Väsby. Från hållplatsen promenerar du sedan 150 meter i sydlig riktning på gång- och cykelvägen i lindallén för att komma till Väsby botaniska trädpark.

Hitta hit:

Ta buss 562 från Upplands Väsby station västra och kliv av vid hållplats Stora Väsby. Från hållplatsen promenerar du sedan 150 meter i sydlig riktning på gång- och cykelvägen i lindallén för att komma till Väsby botaniska trädpark.

Kontakta oss

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se