Var aktsam på vindfällen och hängande träd efter stormen Alfrida

Uppsala läns natur 2019-01-11