Ånge våtmark

Ekeby-Ånge är en pärla på Vattholmaåsen mellan Storvreta och Vattholma. I området finns beteshagar, åkermark och skog. Intill åsen flyter Fyrisån förbi. Betesmarkerna har brukats under lång tid och är fattiga på näring. På dessa marker trivs många växter och insekter, som backsippa, solvända, aurorafjäril och silversmygare.

Delar av området är så kallat Natura 2000-objekt, vilket innebär att det är skyddat inom EU som särskilt värdefullt naturområde. De många fornlämningarna visar att människor har bott i området under lång tid. Här finns gravfält från stenålder, bronsålder och järnålder. Några av dessa kan du se om du följer körvägen som går norr ut från parkeringen, 500 m. Från parkeringen kan du också följa en tillgängliggjord gångväg fram till Ånge fågelsjö, 400 m. Fågelsjön har anlagts för att få mer vattenytor i landskapet. Här trivs insekter, groddjur och fåglar. Fågelsjön har anlagts i samverkan mellan markägaren och Upplandsstiftelsen och finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet och Upplandsstiftelsen. Betande djur håller efter vegetationen nere på längs kanten på sjön. Undvik att gå ut på vallen kring sjön under våren och försommaren när fåglarna har ägg och ungar.

Att göra:
  • Fågelskådning
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Kommunikationer:

Regionbuss, busshållplatsens namn: Ånge.

För att komma till Ånge våtmark följer du grusvägen ner mot gården. Där börjar den tillgänglighets anpassade stigen till våtmarken. Den är 350 m lång. Från vägen ner till gården är det 150 m.

Hitta hit:

Ekeby-Ånge ligger längs med Fyrisån söder om Vattholma.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen

Testad med rullstol

Testad av Testpatrullen, Upplandsstiftelsen - 22 september 2020

Vid Ånge våtmark finns en handikapparkering. Där börjar den tillgänglighetsanpassade stigen till våtmarken. Det är 350 meter mellan parkering och våtmarken. Underlaget på stigen är hårdpackat grus. Det finns några korta men lite brantare backar. Det är stängslat så att de betande djuren är i sina hagar och skilda från stigen och rastplatsen. Det finns några självstängande grindar som behöver passeras ibland, beroende på var djuren är. Vid rastplatsen vid våtmarken finns tillgänglighetsanpassat bord med förlängd sittyta för underlätta när du ska sätta dig. Vid gavlarna går det bra att sitta om du har rullstol. Det saknas toalett, men det planeras att det ska byggas en toalett.

Om de är för branta för att ta sig fram, går det att ta en alternativ väg. Följ då istället vägen från parkeringen söderut, ta till vänster i första korsningen och följ sedan vägen så ser du våtmarken.