Bolstan-Vad

I Tierps kommun mellan byarna Bolstan och Vad ligger naturreservatet Bolstan-Vad som är ett drömrike för svampälskare. Här kan du plocka korgen full med härliga matsvampar och studera många andra som inte är lika matvänliga. I reservatet finns ca 80 svampar som är ovanliga och listade som skyddsvärda arter.

Naturen i området består av barrskog, här och var uppblandad med enstaka lövträd. Marken är rik på kalk vilket gynnar många örter och svampar. Bland svamparna finns sällsynta taggsvampar som bitter-, koppar-, blåfotad-, sprick- och skrovlig taggsvamp. Och här växer också den sällsynta violgubben. Håll utkik efter violgubbens häxringar, ett speciellt växtsätt där svamparna växer i en sammanhängande cirkel.

Gamla gärdsgårdar påminner oss om att det förr bodde människor här som hade sina djur på bete i skogen. Delar av Bolstan-Vad har nu åter igen hägnats in och skogen betas av nötkreatur. Djurens trampande i markerna skapar bra förutsättningar för svamparna.

I reservatet finns också andra spår av människor i form av gamla tjärgropar. Tjärgropen är den äldsta kända metoden för att utvinna tjära. Metoden var i bruk från järnåldern och fram till 1800-talet.

Service: Parkering

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat