Bondskäret

Är du intresserad av växter ska du besöka Bondskärets naturreservat. Här har man hittat runt 400 olika växtarter! Under våren och försommaren skiftar markerna i alla möjliga färger. Varför är det så mycket just här? Området är ett gammalt kulturlandskap med många olika typer av miljöer. Här finns hagar med betande djur, slåtterängar, små åkrar, strandängar, kärr och skogsmarker. Dessutom är marken kalkrik vilket bidrar till att många orkidéer frodas.

Bondskäret är en av två halvöar som sticker ut i havet, 1,5 mil öster om Skärplinge. På den andra halvön, Klubben, ligger Ängskärs naturreservat. Bondskäret och Klubben skiljs åt av det smala Ängskärssundet som tidvis kryllar av sjöfåglar.

Vid parkeringen står ett vackert gammalt järnmagasin. På 1700- och 1800-talet skeppade man härifrån ut järn från Lövstabruk. Bondskäret genomkorsas av flera stigar. Vandra på lättgången grusväg eller följ någon av stigarna. Från parkeringen vid det gamla järnmagasinet är det 1,5 km ut till Bondskärets nordligaste del.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, stigar. Mer service finns i intilliggande Ängskärs naturreservat.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Parkering finns vid det gamla järnmagasinet, en stor vit byggnad.

Kommunikationer:

Du kan inte komma till Bondskäret med kollektivtrafiken.

Hitta hit:

Bondskärets naturreservat ligger vid kusten, drygt 1,5 mil öster om Skärplinge.

Med bil: Från Skärplinge följer du skyltarna mot Ängskärs camping.