Ekdalen

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Runt sjön Vällen är terrängen trolsk och vild. Här finns flera naturreservat, ett av dom är Ekdalen. I Ekdalen bjuds du på en ganska krävande vandring över mossklädda stenblock, förbi fallna trädstammar och genom intensiv grönska. Om du vandrar tyst kanske du får se skymten av någon av dem som lever i de håliga trädstammarna eller under de stora stenblocken.

Stigslingan som startar vid parkeringen är 1,6 km lång. Du vandrar först en liten bit längs skogsbilväg för att sedan vika av in på en stig. Stigen går genom blockrik terräng där grova ekar och andra lövträd som lönn, lind och asp reser sig runt omkring dig. På ett gammalt hygge har man lämnat kvar många grova aspar. Här lever Upplands egen landskapsinsekt, den röda cinnoberbaggen, vars larver är beroende av döende aspar. Cinnoberbaggen är mycket sällsynt och finns nästan bara i Uppland.

Ekdalens naturreservat är inte särskilt stort, men ett intressant utflyktsmål för dig som tycker om växter. Uppe på områdets två moränryggar trivs smånunneört och lungört. Längre ner i den fuktiga svackan är skogen mer tät och frodig. Här växer underviol tidigt på våren och senare storrams och stora mattor av myskmadra.

Välkommen att njuta av den yppiga grönskan och blomprakten, men tänk på att du inte får plocka eller gräva upp växter! I naturreservat gäller särskilda regler, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, stigslinga

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Ja

Hitta hit:

Ekdalen ligger nära Bennebols bruk. Du kan komma hit söder ifrån genom att följa väg 282 till Knutby. I Knutby tar du vänster in på Bladåkersvägen och följer den ca 5 km. Sväng höger där det står skyltat mot Bennebol och Vällnora. Ekdalen ligger knappt 2 km efter Bennebols bruk.

Du kan även köra väg 288 från Uppsala mot Östhammar. I höjd med Lejsta viker du in på Hallstaviksvägen (väg 273). Efter att ha passerat sjön Vällen svänger du höger mot Vällnora och Bennebols bruk. Efter ca 6 km har du Ekdalen på höger sida.