Fäbodmossen

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Bara två mil från Uppsalas centrum kan du uppleva riktig vildmark. Vid Fäbodmossen är det som om tiden stått stilla. Flerhundraåriga tallar susar, du hör ett ensligt rop från en fågel, men annars är det alldeles tyst.

I naturreservatet finns myrar och våtmarker av olika slag omgivna av barrskog. I norra delen växer 300 år gamla tallar. Våtmarkerna har aldrig blivit utdikade vilket är ovanligt för den här regionen. På gamla kartor kan man se att myrmarkerna slåttrades på 1800-talet. Namnet Fäbodmossen antyder att det funnits fäbodar i området.

Tvärs igenom norra delen av reservatet går Linnéstigen Jumkilsvandringen. Linné gjorde många exkursioner till trakten i mitten av 1700-talet, säkerligen botaniserade de vid Fäbodmossen. Kanske bedårades de liksom dagens besökare av vårens skyar av vitblommande skvattram. Dagens Linnéstig startar vid Studentvilan, en bit väster om Fäbodmossen. Här rastade Linné och hans följeslagare under tallarna och namnet levde sedan vidare i den muntliga traditionen i trakten.

Gör gärna ett besök vid Fäbodmossen på sensommaren. Det finns gott om blåbär i skogen, men tänk på att lämna ödemarken lika öde som när du kom. Utöver Linnéstigen finns inga markerade stigar i reservatet.

Service: Parkering vid Studentvilan, Linnéstig

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Du kan inte komma till Fäbodmossen med buss.