Place main resting@2x Fågeldammarna, Stadsskogen

En fin rastplats med bord och bänkar. Fågeldammarna är ett av Stadsskogens vattenfyllda stenbrott. Här bröt man förr den ljusa uppsalagraniten som bl. a. använts för att bygga muren utanför Uppsala domkyrka.

Tillgänglighet:
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen