Fornborg, Hågadalen-Nåsten

I en jättelik ring ovanpå hällarna ligger en utspridd vall av stenar. Det är rester efter en fornborg. Kanske fanns det en gång en trädpallisad ovanpå. Fornborgarna användes för bevakning av trakterna eller som skydd under oroliga tider. Det kan vara lite svårt att hitta upp till stenhällarna men utgå från klipporna vid Prediksstolen och rör dig söderut.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Parkering:

Närmaste parkering är den vid Lurbo bro. Härifrån följer du Linnéstigen norrut, ca 600 m för att komma till Predikstolen.

Kommunikationer:

Närmaste busshållplats är Lurbo bro. Gå över bron och följ Linnéstigen norrut så kommer du till Predikstolen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen