Gravfält, Hågadalen-Nåsten

Gravfältet vid Kvarnbo Lilläng på sluttningen ner mot Hågaån består av ca 50 runda stensättningar, ca 30 bautastenar (dvs. resta stenar) varav de flesta är gravmarkeringar samt en runsten. Runstenen restes på 100-talet men gravarna kommer troligen från slutet av förromersk järnålder, de sista århundradena före modern tidräkning.

Att göra:
  • Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Nära parkering

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen