Area main nature@2x Smultronställe Gredelby hagar

Ströva genom Gredelby hagars blomsterrika marker. Här trivs ovanligt många växter som gynnas av betande djur. Klasefibbla, brudbröd och kattfot är bara några av dem. Vårfloran är fantastisk. Vitsippor, gullvivor och slånbärsbuskar i en vacker blandning. Framåt hösten kan du se olika sorters ängssvampar. Svamparna trivs i områden som betats under lång tid.

Hagarna gränsar till Trunsta träsk, en våtmark som tidigare var igenväxt men nu har frästs och öppnats upp för att åter skapa öppna vattenytor. Du kan titta och lyssna på fågellivet i träsket från fågeltornet på höjden. Härifrån får du också fin utsikt över området. I fågeltornet finns en kan du läsa om och lyssna på några av de vanligaste fåglarna i området. En markerad stig leder från parkeringen fram till tornet och fortsätter i en slinga genom området, totalt 1,3 km. Längs stigen finns bänkar att rasta vid.

Finns det några vackrare picknickställen än hagmarker? Gredelby hagar har många fina platser där du kan njuta av en picknick i lugn och ro. På sommaren finns kor i hagarna.

Service: Parkering, fågeltorn

Förvaltare: Knivsta kommun

Gredelby hagar är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Att göra:
 • Area main nature@2x Friluftsområde
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
 • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Du kan ta regionbussen till Gredelby hagar. Ta bussen till hållplats Boängsvägen. Från hållplatsen går du in på grusvägen där det står skyltat mot Gredelby hagar. Efter ca 600 m svänger du av åt vänster, in på en mindre grusväg, och kommer snart fram till parkeringen. Tidtabeller hittar du på www.ul.se.

Hitta hit:

Gredelby hagar ligger i norra utkanten av Knivsta.

Med bil: Kör av E4 vid Knivsta och fortsätt i riktning in mot samhället. Efter ca 1,5 km svänger du höger där det står skyltat mot Gredelby hagar och elljusspår. Innan du kommer fram till elljusspåret går en liten grusväg ner till vänster. I änden på den ligger parkeringen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen

Var där
 • 20170828131301 p6150030 red
Kommentera
 • 20171105113147 4 10usj42

  Thord

  Ett fint ställe med fågeltorn

  mer än ett år