Gropholmarna

Gropholmarna är namnet på två öar i Dalälven, strax söder om utloppet. Med tillförlitlig is vintertid eller med en pålitlig farkost kan du nå själva öarna. Annars räcker det gott att uppleva reservatet genom att vandra Upplandsleden längs älven östra sida. Leden passerar gamla träd och en rofylld älvsträcka. Vill du inte gå så långt finns en parkering i områdets östra kant med några hundra meters promenad till en vackert belägen rastplats med vindskydd bänkar och eldstad.

Ett vandringstips är att vandra Upplandsleden söderifrån från Marma och fram till Gropholmarna. Längs sträckan bjuder Dalälven på betydligt stridare strömmar. Både reservatets rastplats och ett vindskydd längre söderut erbjuder skydd för natten, så övernattning går också bra. Älven flyter stilla förbi nedanför älvbrinken, men på vissa platser är stranden brant.

Gropholmarna är ett naturreservat. Tänk på att särskilda regler gäller i reservatet, läs mer om föreskrifterna genom att klicka på länken nedan.

Service: Parkering, informationsskyltar, rastplatser, vindskydd, eldstad.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Kommunikationer:

Länsbussen trafikerar väg 291. Kliv av vid hållplats Tensmyra Norra. Härifrån är det 1,2 km promenad fram till reservatet.

Hitta hit:

Naturreservatet Gropholmarna ligger vid Dalälven mellan Marma och Älvkarleby.

Med bil: Från väg 291 svänger du av där en skylt visar mot P Naturreservat, mellan Tallmon och Tensmyra.

Vill dit
 • 20210516165840 16211771171011114548986791534945.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210403100716 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201001144107 4 3i7leb.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200506144212 4 s7knz8.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200504065123 4 1o6h1l7.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20210507201636 16204113927447632358018589191094.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20180923101341 4 7ziq7d.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210413124733 1618310844452319312879168532093.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200911115705 4 1n0ex4y.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190430144756 4 1nflcrg.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210322175006 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210509155655 16205686118327496672002611204475.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200402145105 4 jwxjv.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200416195622 4 11ply08.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200116001639 4 qo7z3i.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20190715002552 4 1rbgdy3.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Kalle

  Favoritställe. Perfekt att grilla med familjen och väldigt fint. Går säkert tälta där med eller sova i vindskyddet.

  mer än 2 år