Area main nature reserve@2x Gropholmarna

Gropholmarna är namnet på två öar i Dalälven, strax söder om utloppet. Med tillförlitlig is vintertid eller med en pålitlig farkost kan du nå själva öarna. Annars räcker det gott att uppleva reservatet genom att vandra Upplandsleden längs älven östra sida. Leden passerar gamla träd och en rofylld älvsträcka. Vill du inte gå så långt finns en parkering i områdets östra kant med några hundra meters promenad till en vackert belägen rastplats med vindskydd bänkar och eldstad.

Ett vandringstips är att vandra Upplandsleden söderifrån från Marma och fram till Gropholmarna. Längs sträckan bjuder Dalälven på betydligt stridare strömmar. Både reservatets rastplats och ett vindskydd längre söderut erbjuder skydd för natten, så övernattning går också bra. Älven flyter stilla förbi nedanför älvbrinken, men på vissa platser är stranden brant.

Gropholmarna är ett naturreservat. Tänk på att särskilda regler gäller i reservatet, läs mer om föreskrifterna genom att klicka på länken nedan.

Service: Parkering, informationsskyltar, rastplatser, vindskydd, eldstad.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
Kommunikationer:

Länsbussen trafikerar väg 291. Kliv av vid hållplats Tensmyra Norra. Härifrån är det 1,2 km promenad fram till reservatet.

Hitta hit:

Naturreservatet Gropholmarna ligger vid Dalälven mellan Marma och Älvkarleby.

Med bil: Från väg 291 svänger du av där en skylt visar mot P Naturreservat, mellan Tallmon och Tensmyra.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Var där
 • 20200402145105 4 jwxjv
 • 20200416195622 4 11ply08
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200116001639 4 qo7z3i
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190715002552 4 1rbgdy3
Kommentera
 • 20190715002552 4 1rbgdy3

  Kalle

  Favoritställe. Perfekt att grilla med familjen och väldigt fint. Går säkert tälta där med eller sova i vindskyddet.

  11 månader