Havsvik

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Havsvik ligger längst ut på Raggarön i Roslagen. Här kan du uppleva ett levande och öppet jordbrukslandskap med en ovanligt rik flora och fauna. Sitt namn till trots bjuder ön på en lugn och rofylld miljö.

Raggarön präglas av alla fiskarbönder som under generationers lopp har skapat ett småbrutet, leende skärgårdsparadis. Här finns betade hagar, ängar, gårdsmiljöer och skogar om vartannat och havet är aldrig långt borta. I reservatet kan du vandra genom öppna betesmarker och en omväxlande och örtrik granskog. Här har kreatur gått på bete under lång tid vilket syns på skogen som är gles och rik på små gläntor. Nu betar här roslagsfår och hästar.

I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidéen guckusko, med sina stora och säregna röd-gula blommor. Namnet är förövrigt präglat av roslagsdialekt och betyder "gökens sko". I skogen förekommer även sällsynta svampar och insekter, som behöver solbelysta tallar för sin överlevnad, bl a dvärgtallvecklare och den åttafläckiga praktbaggen. Tyvärr är det dock inte så lätt att få syn på skalbaggarna, eftersom de lever större delen av sitt liv under barken.

Kom gärna ut en varm sommardag för att njuta av naturen, vågornas brus och ett dopp i viken. Har du båt kan du lägga till vid naturhamnen i viken på västra sidan av reservatet.

Tänk på att lämna denna skärgårdsö lika vacker som du fann den och låt guckuskon stå orörd i skogen! Havsvik är ett naturreservat där särskilda regler gäller. Klicka på länken nedan för att komma till föreskrifterna.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Kommunikationer:

Du kan inte komma hit med kollektivtrafiken.