Högstaåsen

I naturreservatet Högstaåsen kan du vandra på 1600-talets E4. Här reser sig en ovanligt brant del av Uppsalaåsen upp i det omgivande slättlandskapet. Uppe på den torra och lättframkomliga åsryggen gick förr huvudvägen mellan Uppsala och Norrland. Spår av vägen finns fortfarande kvar.

Åsen är uppbyggd av två kraftigare åskullar och däremellan går en smal, symmetriskt och vackert utbildad rygg i lägre nivå, kallad Getryggen. En så skarp ryggform som denna ås uppvisar är ovanlig för Uppsalaåsen norr om Uppsala. Högstaåsens högsta punkt reser sig ca 30 meter över det annars jordbruksdominerade landskapet. På åsens sidor förekommer väl utformade fornstrandlinjer. Skogen består av barrskog med gamla tallar på åsens topp och tall-och granskogar på sidorna. I de södra delarna av reservatet finns en grustäkt som ännu är i drift. Öppna sandmarker är viktigt för många arter, t ex olika sandbin, bibaggar och backsvalor.

Reservatet är ca 1,5 km långt, men stigen som går längs med åsen fortsätter söderut förbi Lövstalöt. Det finns även flera andra stigar som går kors och tvärs genom området. Vissa stigar används även av cyklister.

Service: Parkering, informationstavlor, eldstad.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Regionbussen stannar längs väg 600 vid Hållplats Högsta macken. Härifrån är det ca 300 m fram till reservatet, se vägbeskrivning ovan. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Hitta hit:

Högstaåsen ligger drygt 10 km norr om Uppsala, intill gamla E4an väg 600.

Med bil: Från väg 600 svänger du av strax norr om Lövstalöt där en skylt visar mot fotbollsgolf, i höjd med en bensinmack. Håll vänster i första korsningen och högre i den andra. Parkeringen ligger 100m in på denna väg, i nordöstra utkanten av reservatet.