Idön

Gör en utflykt i tiden till en gammaldags skärgårdsmiljö. På Gräsöns sydligaste spets hittar du en blandning av gammal skog, öppna ängar och hagar.

På Idön får du en inblick i hur gånga tiders skärgårdsbönder formade ett landskap som idag har blivit sällsynt. På den tiden gällde det att ta till vara på naturens resurser. Lövträden hamlades, man klippte av kvistarna, för att ge vinterfoder till djuren. Ängarna slogs för hö. På inägorna odlade man grödor och i skogen gick djuren på bete.

Större delen av Idön består av skog med träd i varierande ålder. Tack vare den kalkhaltiga jorden trivs här många olika örter. På våren täcks marken av blåsippor och på sommaren kan du glädjas åt vackra orkidéer. Visst sätts fantasin i rörelse när man hittar växter med namn som dvärghäxört, sårläka och trolldruva? I en del av skogen ligger fallna träd om vartannat och ger området en urskogskänsla. I andra delar betar djur för att hålla den öppen och ljus.

I reservatet finns även små ängsmarker och beteshagar, klippor och grunda havsvikar. En stigslinga leder dig genom området.

Idön når du med bil, båt eller kanske skridskor. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkeringsplatser, rastplats vid Äspskär, torrtoalett, stigslinga.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Idöns naturreservat ligger på Gräsös sydspets. För att komma hit med bil tar du färjan från Öregrund till Gräsö. På Gräsö svänger du höger förbi Gräsö gårds vandrarhem och fortsätter vägen så långt du kan komma.

Med buss: Länsbuss går till hållplats Äspskärs brygga som ligger i reservatet. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Linda & David

    En vacker promenad genom skog och äng nära havet! Fin liten rastplats vid en gammal stenbrygga!

    mer än 4 år