Area main nature reserve@2x Kronparken

Vandra i en pelarsal av höga, grova tallar. Gå in en bit i skogen, luta huvudet bakåt och titta upp mot de mäktiga tallarnas kronor. Här på den sandiga jorden intill Uppsalaåsen växer tallar som är över 350 år gamla. Man tror att de äldsta tallarna i Kronparken kan vara planterade av Olof Rudbeck d.ä. omkring 1680. Varför är tallarna så stora och grova just här? Under århundradena har områdets använts som betesmark och militärt övningsområde. Djur och militärer har slitit på marken som hållits öppen och fri från gran och sly. Detta har gynnat den konkurrenskänsliga tallen.

Kronparkens naturreservat ligger mitt i stadsbruset. Skogen är inhägnad, här betar djur för att hålla terrängen öppen. Men det finns många grindar där du kan komma in och ut. Flera lättvandrade stigar leder dig in i tallskogen där 19 små informationsskyltar berättar om växterna, djuren och parkens historia. En av skyltarna står vid länets grövsta tall! Karta över stigar och sevärdheter finns vid parkens entré, vid Ångströmlaboratoriet, och längs Soldathemsvägen väster om Dag Hammarskjölds väg.

Genom Kronparken går också Gula stigen. Den startar vid Studenternas IP och fortsätter ner till Skarholmen, totalt 10 km. Från Skarholmen kan du ta bussen tillbaka till Uppsala.

Tillgänglighet: Området är inte anpassat för personer med funktionsnedsättning, men Gula stigen som går genom skogen är stor och bred. Både barnvagnar och rullstolar tar sig fram.

Service: I och med ombyggnationen av Ångströmslaboratoriet finns ingen parkering riktigt nära Kronparken, men området nås med fördel med cykel. Övrig service är informationsskyltar.

Förvaltare: Uppsala kommun

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main wheelchair accessible@2x Rullstolsvänligt
  • Area main stroller accessible@2x Barnvagnstillgängligt
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Flera av Uppsalas stadsbussar stannar vid hållplats Polacksbacken varifrån det bara är en kort gångväg till Kronparkens entré vid Regementesvägen.

Hitta hit:

Kronparken ligger ca 2 km söder om Uppsala C.

Med bil: Det pågår just nu stora byggnationer kring Ångströmslaboratoriet och det finns begränsade möjligheter att parkera med bil nära Kronparken. Det är enklare att nå området med cykel eller buss.

Med cykel: Från Dag Hammarskjölds väg svänger du österut på Regementsvägen, mot Ångströmlaboratoriet. Entrén till området ligger vid Regementsvägen.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen