Area main nature reserve@2x Uppsala kungsäng

Om du besöker naturreservatet Uppsala Kungsäng i mitten av maj möts du av en storslagen syn. Framför dig breder ett stort område ut sig, översållat med lila och vita blommor. Det är Upplands landskapsblomma kungsängsliljan som växer här i tusental, nordens största bestånd. Det var här på Kungsängen man gjorde Sveriges första fynd av vild kungsängslilja. Troligtvis hade den spridit sig hit från Botaniska trädgården i Uppsala.

Kungsängen ligger på Fyrisåns östra sida, i naturreservaten Uppsala Kungsäng och Årike Fyris. Förutom blommor finns här gott om fåglar. I ängsladan intill betesmarkerna finns utställning och information om Kungsängen.

Du får inte gå in i själva reservatet men blomsterprakten går bra att uppleva från någon av stigarna utanför. En av Linnéstigarna, Danmarksvandringen passerar förbi Kungsängen. Den är 16 km lång och går från hamnen inne i Uppsala ut till Linnés Hammarby.

Service: Parkering, informationsskyltar, ängsladan med utställning.

Skötselansvarig: SLU på uppdrag av Länsstyrelsen. Ängsladan förvaltas av Uppsala kommun.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Naturreservatet Uppsala Kungsäng ligger på Fyrisåns östra sida, alldeles söder om Kungsängsbron.

Med bil: Parkering finns vid Kungsängens gård, på östra sidan av Fyrisån. Det är ca 700 m vandring från parkeringen och du får passera förbi en vägbom.