Trail main hiking@2x Stig, Tjäderleksmossen

Terrängen i Tjäderleksmossens naturreservat är bitvis blockrik och ganska svårframkomlig, särskilt i östra delen av området. Men du vandrar även över hällmarker och mer lättgångna stigar.

Från södra parkeringen går en 1,5 km lång runtslinga genom den block- och mossrika Kansasdalen. Du kan även vandra norrut, 1,7 km till den norra parkeringen och vidare ytterligare 1,7 km till raststugan vid Skärsjön.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering
Längd: 11.5 km