Ledskär

Vid Ledskär möts du av stora öppna strandängar med betande kor, enar och havtornsbuskar. Ofta myllrar det av fåglar som rastar här under flyttsäsongen vår och höst.

Ledskär är en av Mellansveriges bästa och viktigaste fågellokaler. I den lugna grunda havsviken, omgiven av betade strandängar, trivs stjärtand, skräntärna, trana, sädgås och rödbena. Flera rovfåglar finns också i området. Har du tur får du se en fiskgjuse, lärkfalk eller en havsörn sväva högt uppe i skyn.

Ta med en kikare för att kunna se fåglarna ordentligt. Vid Ledskär finns tre bra platser för fågelskådning:

  1. Ledskärstornet på strandängen
  2. Fladentornet. 1,5 m högt med en rymlig plattform.
  3. Hamnen med utsikt över viken.

Från första parkeringen går en 500 m lång lättgången stig ut till Ledskärstornet . Under våren kan det vara ganska blött. Området norr om stigen är fågelskyddsområde. Här får du inte vistas mellan 1/4 och 31/7.

Om du fortsätter bilvägen längre fram kommer du till hamnen, där det också finns parkering.

Från grusvägen, mitt emellan de två parkeringarna, går en stig ut till Fladentornet, 200 m. Från Fladentornet kan du fortsätta stigen genom skogen och komma ut vid parkeringen vid Ledskärs småbåtshamn. Du kan också göra en avstickare ut till plattformen vid Kilholmarna som är en rastplats med utsikt över Fladen.

Ledskär passar bra för barnfamiljer med lite större barn som tycker det är spännande att besöka fågeltornen. Vid strandängen finns en liten stuga som går att boka för övernattning.

Service: Parkeringsplatser, fågeltorn, rastplats vid hamnen, övernattningsstuga

Utökad information om anordningar och tillgänglighet vid Ledskär, i+

Fakta

Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Ledskär tillsammans med privata markägare.

Att göra:
  • Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
Parkering:

Det finns två parkeringsplatser, en där stigen ut till Ledskärstornet börjar och en vid hamnen.

Kommunikationer:

Du kan ta regionsbussen till Ledskär. Gå av vid hållplats Ledskärsvägen. Härifrån får du promenera ca 1 km längs grusväg fram till Ledskärsviken.

Hitta hit:

Ledskär ligger ca 90 km norr om Uppsala mellan Skärplinge och Karlholms bruk.

Med bil: Kör E4 mot Tierp. I Tierp svänger du av mot Skärplinge och väg 76. Från Skärplinge, kör väg 76 norrut mot Gävle och Älvkarleby. Efter ca 3 km tar du av in på en liten grusväg. Det står skyltat Ledskär. Efter ca 1 km finns en parkeringsplats på höger sida.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen