Place main culture@2x Linnés Sävja

Linnés Hammarby känner de flesta till, men att Linné även ägde landbruksfastigheten Linnés Sävja är mindre känt. Linné köpte Sävja 1758, samma år som han köpte Hammarby. På Sävja byggde Linné två rum åt sig där han kunde vara ifred. Här behövde han inte ta emot studenter och utländska gäster.

Idag finns här ett café med uteservering som är öppet under helgerna på sommaren. Här finns även museum och en örtagård. Vissa helger arrangeras sång- och musikföreställningar.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Parkering:

Ja

Kommunikationer:

Hållplats Nämndemansvägen ligger ett par hundra meter från Linnés Sävja.

Hitta hit:

Kör väg 255 från Uppsala till Sävja. I första rondellen, vid ICA, svänger du vänster, sen har du gården på höger sida.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen