Linnéstig Gamla Uppsalavandringen, 12 km

I och runt Uppsala finns åtta Linnéstigar, rekonstruktioner av Linnés egna exkursionsstråk. Gamla Uppsalavandringen leder dig över en mil från staden och ut i naturen. Följ vandringen över den platta slätten upp på den knastertorra åsen och ända till den hemlighetsfulla gungande Sjödyn. Vandringen går på stigar, cykelvägar och landsvägar. Du måste inte gå hela vandringen på en gång, det går lika bra att besöka en plats åt gången. Det går också bra att cykla stora delar av sträckan.

Linnéstigen börjar vid den så kallade Svartbäckstullen. På Linnés tid låg platsen vid stadens slut, nu ligger den i Uppsalas kärna. Du vandrar längs ån och passerar badhuset Fyrishov. Vid Röboåsen når du nya höjder! Om du orkar ta dig upp belönas du med fin utsikt. Under våren lyser backsippor i mängder upp marken. Lite längre fram kommer du till Gamla Uppsala högar. Dessa fascinerande högar kan inte undgå att dra blickar till sig i det i övrigt mest platta Uppsala. Högarnas blomsterängar vårdas sedan tusentals år av betande djur.

Framme vid slutet av vandringen kan du följa spången ut på kanten av den gungande Sjödyn. Hoppa lite försiktigt bredvid spången så känner du varför det heter gungfly!

Gamla Uppsalavandringen är 12 km lång och har fem knutpunkter att upptäcka. Vid knutpunkterna finns information om platsen och möjlighet att ringa Linné och höra honom berätta om hur landskapet såg ut på hans tid. Läs mer om platserna på Linnéstigarnas hemsida.

Gamla Uppsalavandringen är också en skattjakt, en så kallad multicache, där du med hjälp av ledtrådar kan samla koordinater till skatten. Läs mer om hur det går till i foldern Gamla Uppsalavandringen.

Fakta

Förvaltare: Uppsala kommun

Att göra:
  • Vandring
Längd: 12.0 km
Underlag:

Vandringen går på stigar, cykelvägar och landsvägar. Runt Röboåsen är stigen kuperad.

Hitta hit:

Gamla Uppsalavandringen startar vid ån, vid korsningen Svartbäcksgatan/Skolgatan inne i Uppsala.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen