Linnéstig Hågavandringen

I och runt Uppsala finns åtta Linnéstigar, rekonstruktioner av Linnés egna exkursionsstråk. Hågavandringen är i sin helhet sex kilometer lång med fyra knutpunkter att upptäcka. Vid knutpunkterna finns information om platsen och möjlighet att ringa Linné och höra honom berätta om hur landskapet såg ut på hans tid. Läs mer om platserna på Linnéstigarnas hemsida.

Hågavandringen följer mestadels vägar och gångvägar, men bitvis även stigar genom skog och över äng. Knyt på dig vandringsskorna och ge dig ut på upptäcktsfärd!

Hågavandringen är också en skattjakt, en så kallad multicache, där du med hjälp av ledtrådar kan samla koordinater till skatten. Läs mer om hur det går till i foldern Hågavandringen.

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 6.0 km
Underlag:

Mestadels väg och gångväg, men även stig förekommer.

Parkering:

Nära starten finns parkering, längs södra delen av Kyrkogårdsgatan. Vid slutet finns parkering vid Hågahögen, Kung Björns hög.

Kommunikationer:

Busshållplatsen närmast starten heter Slottsbacken och ligger alldeles vid biblioteket Carolika Rediviva. Gå in i Engelska parken och förbi baksidan av biblioteket så kommer du till starten.

Vid slutet finns hållplats Håga gård.

Hitta hit:

Hågavandringen startar inne i Uppsala, i Engelska parken bakom Carolina Rediviva. Härifrån går den förbi Kungsgärdet och ut mot Stabbyskogen. Vidare genom Flogsta till Håga by.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen