Linnéstig Husbyvandringen, 16-20 km

I och runt Uppsala finns åtta Linnéstigar, rekonstruktioner av Linnés egna exkursionsstråk. Husbyvandringen slingrar sig från stadens prydliga parker, ut till böljande åkrar och mörka skogar.

Vandringen startar i korsningen Sysslomansgatan/Skolgatan, mitt inne i Uppsala. Till att börja med följer du Fyrisån. I den frodiga grönskan längs ån trivs grodor, insekter och fåglar. Under försommaren växer här blå-gula hav av uppländsk vallört och ryssgubbe.

Du passerar Stabbyskogen och vandrar en bit längs den slingrande Librobäcken. Sista delen av sträckan går till stor del längs landsväg. Stigen slutar vid Börje kyrka. Härifrån finns en rundslinga på 7 km. Slingan går både längs skogsstig och landsväg.

Om du vill gå hela vandringen så är den 16 kilometer lång, drygt 20 med rundslingan på slutet. Vandringen går på stigar, cykelvägar och landsväg. Längs vägen finns sju knutpunkter att upptäcka. Vid knutpunkterna finns information om platsen och möjlighet att ringa Linné och höra honom berätta om hur landskapet såg ut på hans tid. Läs mer om platserna på Linnéstigarnas hemsida. Du måste inte gå hela vandringen på en gång, det går lika bra att besöka en plats åt gången. Delar av sträckan lämpar sig väl för cykel.

Husbyvandringen är också en skattjakt, en så kallad multicache, där du med hjälp av ledtrådar kan samla koordinater till skatten. Läs mer om hur det går till i foldern Husbyvandringen.

Fakta

Förvaltare: Uppsala kommun

Att göra:
  • Cykling
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 16.3 km
Underlag:

Vandringen går på stigar, cykelvägar och landsväg.

Parkering:

Parkering finns vid Börje kyrka i slutet av vandringen.

Kommunikationer:

Det finns flera busshållplatser längs vägen. Hållplatsen närmast starten heter Odensgatan. Längs vägen finns bland annat hållplatsen Skebogatan (nära korsningen mellan väg 272 och 55), Stabby prästgård, Nyvla gård (där leden kommer upp på Gamla Börjevägen) och vid Börje kyrka i slutet av vandringen.

Hitta hit:

Vandringen startar i korsningen Sysslomansgatan/Skolgatan, mitt inne i Uppsala.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen