Linnéstigen Gottsundavandringen, 8,3 km

I och runt Uppsala finns åtta Linnéstigar, rekonstruktioner av Linnés egna exkursionsstråk. Gottsundavandringen, Herbatio Gottsundensis, startar idag vid Gläntan, på västra sidan av Stadskogen. Linné startade däremot sina vandringar vid den dåvarande Fjärdingstullen. Denna tullport låg nedanför slottet i Engelska parken där universitetsbiblioteket Carolina Rediviva nu ligger. Vid Gläntan kan du blicka ut över Norby kärr där Linné samlade hjortron, beläget i det som nu är villaområde på andra sidan Norbyvägen.

Efter en kort promenad genom stadsskogen, ansluter du till den historiska sträckningen vid Norby och lämnar därmed stadens brus. Här öppnar sig det agrarhistoriska landskapet och vandraren bjuds på en skön promenad utefter Hågaån. Från Lurbo följer Linnéstigen den tillgängliggjorda gångvägen fram till Vårdsätra gård.

Hela sträckan är 8,3 km lång, men den går att dela upp i mindre etapper. Bussförbindelser finns på flera ställen.

Läs mer om Gottsundavandringen på Linnéstigarnas hemsida. Där kan du också ladda ner en folder med mer information.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 6.0 km
Underlag:

Skogsstig och gångvägar.

Parkering:

Parkering finns både vid starten och vid stigens slut.

Kommunikationer:

Busshållplatsen närmast starten heter Lindsbergsgatan och ligger längs Norbyvägen nära Gläntans parkering. Nära stigens slut finns hållplats Lurbo bro som ligger längs Vårdsätravägen.

Hitta hit:

Gottsundavandringen startar vid Gläntans parkering längs Norbyvägen, på västra sidan av Stadsskogen.

För att komma till Vårdsätra gård följer du Vårdsätravägen söder ut och svänger höger där det står skyltat mot Vårdsätra sätesgård. Följ vägen rakt fram till Vårdsätrabadets parkering på vänster sida.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen