Place main naturalvalue@2x Måsjön

Vid Måsjön som ligger bredvid Mässmyrfallet finns det en mycket fin lokal med orkidéer. Här växer bland annat den sällsynta och vackra guckuskon. Bäst blomning är i första halvan av juni. Kom ihåg att bara titta! Alla Sveriges orkidéer är fridlysta!

En kort stig går från vägen, nära östra parkeringen i Mässmyrfallets naturreservat, ner till orkidélokalen vid den vassomgärdade Måsjön.

Att göra:
  • Place main naturalvalue@2x Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering