Area main nature reserve@2x Mässmyrfallet

Längtar du efter en dag i skogen kan Mässmyrfallet sydost om Gimo vara ett bra val. Här möts du av en varierad skog av gran och mycket björk och asp. Marken är blockrik, men det finns två markerade stigslingor som ändå gör det lätt att ta sig fram bland stock och sten.

Här och var avbryts granskogen av små örtrika svackor, glupar och sumpskogar. En glup är en sänka där vattennivån stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, för att sedan hastigt sjunker undan på grund av underjordisk avrinning. Den fuktiga miljön är perfekt för krävande lövträd, lundväxter och speciella lavar.

Idag känns det här som en bortglömd skog, men så har det inte alltid varit. På järnåldern både bodde och odlade människor här. I reservatets västra del finns en hel del gravar och också ett tjugotal röjningsrösen som visar att den steniga marken med möda röjts fri för att kunna brukas.

Det finns få riktigt gamla träd, vilket visar att skogen har nyttjats hårt. Fram till slutet av 1800-talet slukade de uppländska bruken enorma mängder träkol och överallt i skogarna pyrde kolmilorna. I den här skogen finns en stor kolbotten som är 25 meter i diameter och 1,5 meter hög. Invid den kan man se resterna efter den enkla kolarkojan.

I reservatet finns två stigslingor. Den västra är 1 km lång och den östra knappt 2 km.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkeringsplatser, stigslinga.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Mässmyrfallet ligger norr om sjön Vällen i östra Uppland.

Med bil: Från Gimo kör du väg 292 mot Hargshamn, men svänger av mot Knutby efter några hundra meter. Efter 7 km kommer du till en skylt som visar att du ska svänga vänster mot Naturreservat, 5 km.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20170828131301 p6150030 red
Var där
 • Default avatar
 • 20190416130418 4 a1npuj
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • 20190416130418 4 a1npuj

  Ida

  En hel del nedfallna träd över stigen som gjorde framkomligheten begränsad. Men väldigt fint annars.

  12 månader