Nåntuna lund

I det lilla reservatet Nåntuna lund på Fyrisåns östra sida växer hassel och ek. Tidigt på våren täcks marken av blåsippor, som senare avlöses av andra blommande örter.

Här hittas också några av länets största och äldsta ekar, och även hasseln har hög ålder. Sex ekar är verkliga jätteekar, varav en har en omkrets på mer än 7 meter. Den är ihålig och fick skador i kronan av ett åsknedslag för närmare 90 år sedan, men fortsätter ändå att växa.

I det nordöstra hörnet av reservatet finns ett närmare tvåtusen år gammalt gravfält. Några av gravarna är markerade med stående bautastenar, andra är trekantiga, runda eller fyrkantiga till formen. Nåntuna lund ingick i Linnés återkommande exkursioner till Danmarks socken på 1760-talet. I skrift är tyvärr Linné kortfattad om Nåntuna lund, han säger bara att den är vacker och liknar några andra lundar i Uppsalatrakten. På hans tid var lunden troligtvis öppnare än idag.

Följ i Linnés fotspår och gör ett strövtåg i lunden. Visa varsamhet särskilt mot den ihåliga eken och undvik att trampa på dess rötter. Så många människor vill beundra ekens gigantiska mått att den kan ta skada av våra fötter.

Förvaltare: SLU

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Du kan ta stadsbussen till hållplats Vävstolsvägen. Därifrån är det ca 600 m reservatet. Följ Hemslöjdsvägen söderut och efter 200 m svänger du av åt höger. Tidtabell hittar du på www.ul.se.