Nordansjö

Vill du vandra i reslig barrskog och uppleva stillheten vid en enslig myr, spana på bäverhyddor eller kanske ta en roddtur på en liten sjö? Då ska du styra kosan till Nordansjö, det är en trivsam och omväxlande plats, som man gärna återvänder till.

Naturreservatet Nordansjö breder ut sig kring en gammal övergiven fäbod. Av fäboden återstår endast en ruin men de öppna ängarna finns kvar och skogen bär spår av att korna har gått där på bete. Myrmarkerna skapar ett fuktigt klimat som gynnar många svampar och mossor som trivs på kullfallna träd och gamla stubbar. Här och där i skogen hittar man gamla vägar och stigar som visar att skogsbygden inte alltid varit lika öde och folktom som idag.

Invid Hundsjön, strax utanför reservatet, ligger Österbo fäbodar. Här är fint att äta sin matsäck eller t o m övernatta. Det finns inga uppmärkat stigar i reservatet, men genom sydvästra hörnet passerar den 9 km långa kyrkstigen, som också är en del av Upplandsleden, på sin väg från Tärnsjö till Skekarsbo. Parkering finns vid Österbo fäbodar, härifrån följer du Kyrkstigen fram till reservatet.

Nordansjö har ett rikt växt- och fågelliv. Visa hänsyn för allt det levande, liksom varsamhet för allt det som så generöst är iordningställt av eldsjälar i bygden!

Skötselansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala län

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Parkering:

Parkeringen ligger vid Österbo fäbodra. Härifrån går uppmärkt stig fram till reservatet.