Norra Lunsen

Vill du snabbt förflytta dig från staden till vildmarken kan du besöka naturreservatet Norra Lunsen som gränsar till Uppsalas sydöstra del. Det är ett stort och vilt skogsområde med ett nät av kilometerlånga stigar. Snörika vintrar spårar man även skidleder.

Från Sunnerstaåsens friluftsområde kan du vandra Upplandsleden förbi Flottsund och in i Lunsenskogen. Vandringen går över barrskogsklädda hällmarker och förbi kärr och mossar. Glöm inte att ta med fika, i skogen är det lätt att hitta en fin rastplats på någon av de många berghällarna.

Efter drygt 4 km vandring från Sunnersta kommer du fram till Lunsentorpet som ligger i en glänta mitt inne i skogen. Torpet står alltid öppet för den som vill rasta eller övernatta. Utanför finns eldstad, vedförråd och vattenpump. Strax före torpet delar sig Upplandsleden och du kan välja att gå mot Knivsta eller mot Fjällnora och Länna. Fortsätter du vandringen mot sistnämnda mål kommer du efter ytterligare ett par kilometer till den lite mindre Fläktanstugan som är ett av Upplands Smultronställen i naturen. Här är det också fint att rasta och är det lite ruggigt kan du krypa in i stugan och göra en brasa i kaminen. En kilometer bortanför Fläktanstugan kommer du ut ur skogen, och reservatet, vid Nyby. Här finns en stor parkering.

En annan plats som är fin att besöka är grillplatsen vid Stordammen alldeles söder om Sävja. Från det här hållet går också stigar in till Lunsens innersta delar.

Service Parkeringsplatser, informationsskyltar, stigar, skidleder, eldstäder, raststugorna Lunsentorpet och Fläktanstugan, fågeltorn.

Förvaltare och skötselansvarig: Uppsala kommun

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Ta stadsbussen till hållplats Brostugevägen, vid Flottsundsbron. Därifrån är det ca 500 m fram till reservatsentrén. Det finns även flera hållplatser längs väg 255. Längs vägen finns flera entréer in i Lunsen.

Hitta hit:

Naturreservatet Norra Lunsen ligger alldeles sydöst om Uppsala

Med bil: Parkeringar finns på flera platser i utkanten av reservatet. Vill du besöka Lunsentorpet finns en lämplig parkering mellan Flottsundsbron och väg 255.

För att komma till Fläktanstugan kör du väg 255 från Uppsala mot Sävja. Tag av vänster mot Östuna innan järnvägs- tunneln och passagen över Sävjaån. Efter ca 5 km svänger du höger mot Björkbackagården och fortsätter fram till en stor parkering vid Nyby, alldeles intill järnvägen. Härifrån är det 1 km vandring till Fläktanstugan.

Vill du besöka Stordammen finns parkeringsplats i södra utkanten av Sävja.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen