Parkering Kvarnbo, Hågadalen-Nåsten

Parkeringsplats som är lätt att nå från väg 55. Parkera här om du vill besöka ravinen vid Kvarnoblund. Det finns också ett bänkbord där du kan fika.

Faciliteter:
  • Information
  • Parkeringsplats
  • Rastplats

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen