Parkering Vika, Florarna

Vika är en liten by i utkanten av Florarna. Här finns en parkering som rymmer 3-4 bilar, du kan inte fortsätta längre med bil. Du går igenom en grind in i en kohage för att komma till rastplatsen Vika. Upplandsleden passerar förbi. Det är nära till grillplatsen vid Vikasjön, Staffansholmen.

Tillgänglighet:
  • Nära toalett
Faciliteter:
  • Parkeringsplats