Entré Hårby, Hjälstaviken

Entré med information om Hjälstaviken. Bord och bänkar både under tak och under himmelen. Parkering, två stycken torrtoaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. Från parkeringen utgår den hårdgjorda stigen som tar dig ut till fågeltornet. Längs stigen finns små stationer med uppdrag för barn.

En handikapparkering finns längre fram, mellan entrén och fågeltornet.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
  • Entré
  • Information
  • Parkeringsplats
  • Rastplats
  • Toalett