Parkeringsplats Nyby, Norra Lunsen

Stor parkering vid Nyby på östra sidan av Norra Lunsen. Det finns plats för ca 18 bilar. Underlaget är hårdpackat grus men det är lite ojämnt. Framför parkeringen finns det informationsskylt med karta över området och foldrar att ta med. Det finns vägvisare som anger avstånd och riktningar i reservatet.

Härifrån är det ca 1 km vandring fram till Fläktantugan. Här startar också Upplandsledens etapp nr 2 som går öster ut mot Fjällnora, eller etapp 1 som går väster ut mot Sunnersta, Uppsala.

Faciliteter:
  • Information
  • Parkeringsplats
Hitta hit:

Kör väg 255 från Uppsala mot Sävja. Tag av vänster mot Östuna innan järnvägstunneln och passagen över Sävjaån. Efter ca 5 km svänger du höger där det står skyltat mot Norra Lunsen 3 km. Fortsätt följa skyltarna mot Norra Lunsen och kör tills du kommer fram till järnvägen och den stora parkeringen vid Nyby.

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen