Rastplats Löfgrenska slätten, Stadsskogen

Söder om fågeldammarna ligger Löfgrenska slätten. Förr i världen var det här odlade marker men än idag hålls gräsytorna öppna. Det är en fin rastplats med bänkbord.

Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
  • Rastplats

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen

Testad med rullstol

Testad av Eva - 12 maj 2020

Promenad till Lövgrenska slätten från parkeringen vid Gläntan. Sträcka cirka 900 meter. Följ stigen som går längs med skogen mot lekplatsen. Passera paviljongen (byggnad med tak utan väggar) och grillplatsen och fortsätt stigen som viker åt vänster in i skogen. Gå en kort sträcka tills ni kommer till en korsning. Följ skyltning mot "Fågeldammarna" tills ni kommer till Lövgrenska slätten. Stigarna är breda, jämna och utan backar. Vid Lövgrenska slätten finns tre rastbord med fasta sittplatser längs borden. Vid gavlarna går det bra att sitta om du har rullstol.