Rastplats, Sågarbo

Rastplats Sågarbo, ca 3 km från starten av Upplandsledens etapp 11 i Gimo. Bord, bänkar och enklare eldstad intill en bäck. Ta med egen ved eller grillkol.

Här finns också ruinerna efter gården Sågarbo och spår efter ett gammalt sågverk. Rastplatsen ligger intill ett kalhygge och kan vara utsatt för vind. Bord och bänkar tas oftast in under vinterhalvåret.

Faciliteter:
  • Rastplats

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen